ExEA ExEA EEA

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

Последни случаи на превишение на алармените прагове за NO2, SO2 и O3

Моля, изберете показател:

Алармен праг за азотен диоксид (NO2) - 400 мкг/m3
Населено място - Пункт Първоначална регистрирация на превишението
час и дата (ден-месец-година)
Последна регистрирация на превишението
час и дата (ден-месец-година)
 
Стара Загора 22 часа на 30-12-2009 01 часа на 31-12-2009
Стара Загора 18 часа на 22-12-2009 20 часа на 22-12-2009
Стара Загора 23 часа на 26-11-2009 02 часа на 27-11-2009
Стара Загора 06 часа на 23-11-2009 08 часа на 23-11-2009

Забележки:
1. Предпазните мерки се предприемат в случаите, когато има превишениe на алармения праг в рамките на три или повече последователни часа.
2. Данните на тази страница се представят с известно закъснение поради технически причини. На регионално ниво данните за обществеността се публикуват от РИОСВ със закъснение до един час след регистриране на три последователни превишения на алармения праг.
3. Представеният архив е за периода от началото на 2009 год.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС