ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Справка за площадки, докладващи по ЕРИПЗ

Басейнова дирекция:
РИОСВ:
Област:
Община:
Населено място:
Година:
Емисия или пренос:
Замърсител:
Дейност:
Код на отпадък:
Текст за търсене:

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01