Регистър на средните горивни инсталации (СГИ)

Регистрационен №

 

 

 

 

 

Номинална входяща топлинна мощност на СГИ, MW

 

 

 Вид на  СГИ

 

 

 

 

 

Използвани горива

Дата на започване на експлоатация на СГИ (дд/мм/гггг)

 

 

 

Доказателство, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г., когато датата на въвеждане в експлотация на СГИ не е известна

Сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)

 

 

Очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ

 

 

 

Средно работно натоварване на СГИ, %

 

 

 

 

Декларация, подписана от оператора, че СГИ се възползва от дерогация

 

 

 Оператор

Адрес на стационарна     СГИ

 

 

 

 

Всяка планирана промяна в СГИ, която води до промяна в приложимите норми за допустими емисии

 

Удостоверение за регистрация

Удостоверение за актуално състояние

Дата на прекратяване на регистрацията

 

 

 

Заповед за заличаване

Данни за извършена регистрация съгласно друго национално законодателство или правото на ЕС

 

Общи годишни емисии - t/y

Концентрация на CO в емисиите -  mg/Nm3

 

 

 

  

               Вид               

 

 

 

 

 

Дял, %

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

 

 

ЕИК

 

 

 

 

 

Седалище и      адрес

 

 

 

 

           Номер           

 

 

 

 

 

           Дата           

 

 

 

 

 

           Номер           

 

 

 

 

 

           Дата           

 

 

 

 

 

           Номер           

 

 

 

 

  

           Дата           

 

 

 

 

  

SO2

 

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

  

Прах

 

 

  

 

 

CO

 

 

 

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1200001

3,06

друга СГИ

 

 20.11.2008 г.

Акт за техническо освидетелстване

33.16 Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

1800

50

неприложимо

Луфтханза Техник София ООД

175382604

област София, община Столична, гр. София, район Слатина, Летище София – Хангар 3

област София, община Столична, гр. София, район Слатина, Летище София – Хангар 3

 

1

30.11.2018 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2018 г.

 

<0,033

0,202

0,025

<0,019

<14

<0,016

0,041

<0,008

 

<14

2019 г.

 

72,83

9,16

 

<15

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

газьол

природен газ

 

0,031

0,003

 

<15

2021 г.

<0,014

<0,03

0

<0,007

<15

0400001

4,94

друга СГИ

твърда биомаса

100

 

 

10.41 Производство на растителни масла и животински масла и мазнини, без маргарин

7800

80

неприложимо

Олива АД

106013774

гр.Кнежа, ул. Марин Боев № 1

гр.Полски Тръмбеш, ул. Индустриална №1

Реконструкция на горивоподаването за осигуряване на оптимален горивен процес, автоматично управление и пожарна безопасност, в резултат на което номиналната входяща топлинна мощност на котела става 4,94 MW

1

18.01.2019 г.

1-п1

01.11.2019 г.

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

0

9,847

1,725

49,215

1080,73

2020 г.

0

404,7

121,5

416,6

312,7

2021 г.

0

200,5

52,7

1043,7

1135

2022 г.

0

791,5

182,1

1534,9

787,9

0300001

11,00

дизелов двигател

природен газ

 

01.06.2019 г.

 

01.11. Отглеждане на зърнени и бобови растения и маслодайни семена

900

 

неприложимо

ЕТ Васил Григоров

124509544

Балчик, ул. Стара планина № 2

гр. Каварна, ул. Ал. Стамболийски № 52

 

1

30.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация 

 

 

 

 

 

4,10

дизелов двигател

природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600001

2,90

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

16.10 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

5980

70

неприложимо

"Арсов-90" ЕООД

111583719

обл. Монтана, общ. Чипровци, с. Митровци, ул. “Първа“№ 2

обл. Монтана, общ. Чипровци, с. Митровци, ул. “Първа“№ 2

 

1

06.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

0

9,836

2,582

16,051

235

2020 г.

0

9,123

2,395

14,888

235

0100001

1,80

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини, пъпеши, кореноплодни и грудкови

1000

 

неприложимо

„ТИ ЕР СИ“ ООД

201819660

област София, община Столична, с. Кривина, ул. „Искър“ № 17

обл. Благоевград, общ. Сандански, земл. на с. Левуново, ПИ с идентификатор 43243.20.24, м. „Киселица“

 

1

05.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

 

 

 

 

245,66

2020 г.

0

0,043

0,006

0,053

245,66

2021 г.

0

0,027

0,004

0,034

245,66

2022 г.

0

0,019

0,003

0,031

248,7

0100002

1,80

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини, пъпеши, кореноплодни и грудкови

1000

 

неприложимо

„ТИ ЕР СИ“ ООД

201819660

област София, община Столична, с. Кривина, ул. „Искър“ № 17

обл. Благоевград, общ. Сандански, земл. на с. Левуново, ПИ с идентификатор 43243.20.24, м. „Киселица“

 

2

05.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г

 

 

 

 

255

2020 г.

0

0,416

0,072

0,574

255

2021 г.

0

0,369

0,064

0,509

255

2022 г.

0

0,299

0,086

0,716

236,7

1000001

1,88

газов двигател

газообразни горива, различни от природен газ

 

 

 

01.41 Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление 

7000

95

неприложимо

"Сити Милк - 2000" ЕООД

127563764

с. Ситово, община Ситово, област Ситово, ул. "Светлина" №6

с. Ситово, община Ситово, област Ситово, Кравеферма

 

1

01.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200002

7,50

друга СГИ

природен газ
течни горива, различни от газьол

 

01.06.1980 г.

Нотариален акт

07.29 Добив на руди на цветни метали

4320

80

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

 

2

04.02.2019 г.

1

 21.04.2020 г.

 

 

 

Няма такава регистрация

2018 г.

25,8462

8,5103

1,8262 

0,5122

<13

2019 г.

0,6059

0,1995

0,00718 

0,0997

 

2020 г.

0,836

5,223

 

0,338

<13

2021 г.

1,497

0,493

0,02465

0,0997

<13

1200003

7,50

друга СГИ


природен газ
течни горива, различни от газьол

 

01.06.1980 г.

Нотариален акт

07.29 Добив на руди на цветни метали

4320

80

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

 

3

04.02.2019 г.

2

 21.04.2020 г.

 

 

 

Няма такава регистрация

2021 г.

 

1,728

0,0176

<13

1200004

7,70

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

01.06.1980 г.

Нотариален акт

07.29 Добив на руди на цветни метали

0

0

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

 

4

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200005

4,50

друга СГИ

природен газ

 

01.07.2014 г.

Разрешение за ползване

07.29 Добив на руди на цветни метали

3600

75

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Етрополе, гр. Етрополе

 

5

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2018 г.

4,9994

30,3414

 

2,2411

<13

2019 г.

 

0,5496 

 

0,0056 

 

2020 г.

0,169

1,068

 

0,078

<13

2021 г.

 

0,6457

 

0,0066

<13

1200006 

8,70 

друга СГИ

 

01.06.1980 г. 

Акт за държавна/частна собственост

07.29 Добив на руди на цветни метали

0

0

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Етрополе, гр. Етрополе

 

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2018 г.

0,3328 

1,0444 

 

0,1492 

<13

2019 г.

 

0,1206

 

0,0012

природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

2020 г.

газьол

0,05

0,163

 

0,023

<13

2021 г.

 

0,6457

 

0,0066

<13

1200007

8,38

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

1975 г.

Ревизионна книга

07.29 Добив на руди на цветни метали

2000

70

неприложимо

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

122003576

област София, община Челопеч, с. Челопеч

област София, община Челопеч, с. Челопеч

 

7

22.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

 

0,4842

0,0762

 

<15

2020 г.

5,214

0,477

<15

1200008

8,38

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

2004 г.

Ревизионна книга

07.29 Добив на руди на цветни метали

600

70

неприложимо

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

122003576

област София, община Челопеч, с. Челопеч

област София, община Челопеч, с. Челопеч

 

8

22.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300002

0,70

дизелов двигател

газьол

 

01.11.2014 г.

 

8531 Прогимназиално и средно общо образование

800

 

неприложимо

Спортно училище Георги Бенковски, гр. Варна

103586587

гр. Варна, кв. Чайка, ул. Рупи № 1

гр. Варна, кв. Чайка, ул. Рупи № 1

 

2

19.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0,70

дизелов двигател

газьол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500001

1,20

друга СГИ

природен газ

100

март 2019 г.

 

08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък, добив на глина и каолин

 

 

неприложимо

"Каолин" ЕАД

827182866

гр. Сеново, ул. "Дъбрава" № 8

ОФ "Каолиново", гр. Каолиново, склад Сухи "кварцови пясъци"

 

1

28.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0600002

2,40

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови

80

80

неприложимо

"Булком Видин" ЕООД

131573643

обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. “Възраждане“ № 23

обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. “Г. Градинаров“ № 31

 

2

16.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

0,001

0,015

0,002

0,007

118

2020 г.

0,004

0,048

0,006

0,021

118

0300003

2,50

двигател, работещ с два вида гориво

газьол

 

Горивната инсталация все още не е в експлоатация

 

20.53. Производство на етерични масла

480

50

неприложимо

Златна земя 2011 ЕООД, с. Овчарово, общ. Добричка

201580444

с. Овчарово, общ. Добричка, ул. Осемнадесета № 3

гр. Добрич, Западна промишлена зона, ПИ  № 72624.603.284

 

3

11.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300004

1,181

друга СГИ

природен газ

 

Горивната инсталация все още не е в експлоатация

 

86.10. Болнично заведение

1500

 

неприложимо

УМБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна

103562052

гр. Варна, бул. Христо Смирненски № 1

гр. Варна, бул. Христо Смирненски № 1

 

4

16.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

газьол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300005

5,70

друга СГИ

природен газ

 

Горивната инсталация все още не е в експлоатация

 

C22.29 Производство на полипропиленово фолио

8760

 

неприложимо

Пластхим-Т АД, гр. Тервел

124000239

обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел,  ул. Хан Аспарух № 97

обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня, Южна индустриална зона

 

5

17.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300006

2,62

двигател, работещ с два вида гориво

газьол

 

01.11.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

1212

 

неприложимо

Славов-Росица ЕООД

203889044

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Росица,  ул. Четиринадесета № 27

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Росица,  УПИ VI-474, кв. 80

 

6

15.05.2019 г.

 

 

28.01.2020 г.

26

28.01.2020 г.

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0600003

2,07

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

16.2 Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене

8400

90

неприложимо

"Ирели" ООД

822111687

обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 50

обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, район Нова промишлена зона

 

3

18.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

0

3,340

0,496

4,008

188

2020 г.

0

3,340

0,496

4,008

188

0100003

1,30

друга СГИ

природен газ

100

01.06.2019 г.

 

01.28 Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения

1000

 

неприложимо

ЕТ "Антон Тотев 92"

203261744

област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. "Станке Димитров" №4

обл. Благоевград, общ. Сандански, земл. на с. Спатово, ПИ 009002, м. „Блатото“ (имот с идентификатор 68223.9.2 по КККР на с. Спатово) –  Котелна централа на „Оранжерия с газово стопанство“

 

3

20.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г.

 

 

 

 

10,33

2020 г.

0

0,934

 

0,099

10,33

2021 г.

0

0,467

 

0,0498

10,33

2022г.

0

0,57

 

0,006

10,33

1500002

2,80

друга СГИ

твърда биомаса

100

2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

700

 

неприложимо

"Агбия Ойлс" ООД

204805259

с. Тимарево, ул. "Панайот Волов" № 2

с. Тимарево, общ. Хитрино, УПИ V, кв. 9

 

2

14.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1700001

1,90

двигател, работещ с два вида гориво

газьол

13

08.09.1986 г.

 

11.01 Производство на спиртни напитки

между 210 и 500

 

да

"Винпром-Кюстендил" АД

109030266

гр. Кюстендил

Изба, с. Граница 2589, ул. "Харалампи Аничкин" 16

 

1

08.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

течни горива, различни от газьол

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700002

8,70

друга СГИ 

природен газ

100

18.10.1996 г.

Ревизионна книга

21.20 Производство на лекарствени продукти

8760

 65

неприложимо

Балканфарма Дупница АД

819364374

гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ № 3

гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе" 3

2

08.01.2019 г.

3

24.01.2022 г.

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700003

2,90

газов двигател

газьол

100

1984/1985 г.

 

49.20 Товарен железопътен транспорт

196,01

 

да

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД

175403856

гр. София

гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" 2

 

3

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0400002

5,22

друга СГИ

твърда биомаса

100

 

 

16.21 Производство на фурнир и дървесни плочи

1650

5

неприложимо

Екоефект СВ ЕООД

203734072

гр. Свищов, п.к. 5250, Западна индустриална зона – площадка Свилоза

гр. Свищов, п.к. 5250, Западна индустриална зона – площадка Свилоза

 

2

02.07.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2019 г. 

0

0

0

0

0

2020 г. 

0,03

0,52

0,06

26,17

12313,33

2021 г.

0,035

0,63

0,7

31,5

12313,33

2022 г.

0,03

0,55

0,06

27,67

12313,33

0200001

1,76

двигател, работещ с два вида гориво

природен газ

 

 

 

96.01 Пране и химическо чистене

2340

50

неприложимо

Интертур ООД

102818972

общ.Бургас, гр. Несебър, КК Слънчев бряг, х-л Астория

общ.Бургас, гр.Несебър, район КК Сл.бряг, х-л Астория

 

1

14.08.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

течни горива, различни от газьол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300007

2,50

дизелов двигател

газьол

 

15.04.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

4320

 

неприложимо

ЗП Илиян Николов Иванов

8007187942

гр. Варна, ул. Люляк № 14, ет. 2, ап. 73

обл. Добрич, общ. Добричка, с. Паскалево,  ПИ № 55511.170.5

 

7

30.07.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0200002

1,54

дизелов двигател

течни горива, различни от газьол

 

 

 

20.53 Производство на етерични масла

200

30

неприложимо

Лавекса ООД

102865388

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, ул.Г.Димитров №5

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорницаq ,район - стопански двор

 

2

26.08.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1000003

9,56

друга СГИ

природен газ

 

 

 

10.41: Производство на растителни и животински масла и мазнини

3600

50

неприложимо

"Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД

202451089

област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100

област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, УПИ XCVI

 

3

30.08.2019 г.

1000003-1

 25.08.2020 г.

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300008

2,443

дизелов двигател

газьол

 

2018 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

480

 

неприложимо

ЕТ Стронг - Тихомир Георгиев

124021566

обл. Добрич, общ. Добрич,  ул. Ропотамо № 32, вх А, ап. 1

обл. Добрич, общ. Балчик, с. Преспа, Стопански двор

 

8

09.09.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300010

2,25

друга СГИ

природен газ

01.06.2020 г.

20.53 Производство на етерични масла

2208

 

неприложимо

Растителна защита - АГРО ЕООД

124084805

гр. Добрич, ул. Стоян Михайловски № 8

УПИ II, кв. 33 по плана на с. Царичино, общ. Балчик

10

07.10.2019 г.

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

0300011

2,443

дизелов двигател

газьол

 

13.09.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

480

 

неприложимо

Руал ООД

124720025

гр. Добрич, ул. Добротица № 36-А-1

 с. Изворово, общ. Генерал Тошево

 

11

07.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300009

3,90

друга СГИ

твърда биомаса

 

22.12.2016 г.

 

10.41 Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

8760

 

неприложимо

Агро Плант Инвест ЕООД

203861461

гр. София, р-н Триадица, бул. България № 51а, ет. 4, ап. 6

гр. Девня, Промишлена зона-Юг

 

9

02.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1000002

1,128

друга СГИ

други твърди горива

 

 

 

01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството

720

70

неприложимо

Земеделски Производител Красен Добрев Събев

7811287960

гр. Варна, ул. „Емануил Манолов“ № 15

с. Бреница, местност Аланджика, Селско-стопански двор,  община Тутракан, област Силистра

 

2

01.04.2019 г.

1000002-1

 10.03.2022 г.

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1000004

1,51

друга СГИ

природен газ

 

 

 

20.59: Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

2000

100

неприложимо

"Полибитум" ЕООД

204032944

област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Воеводова“ №16, ет. 2

област Русе, община Русе, гр. Русе, местност "Орта Екенлик", УПИ II-42, кв. 1043 по плана на гр. Русе

 

4

16.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300012

2,65

друга СГИ

природен газ

 

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

180

80

неприложимо

Консорциум Хербал Ойл-Калиакра ООД

204594972

гр. Каварна, ул. Георги Кирков № 1

гр. Каварна, ул. Добруджанка № 24

 

12

29.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300013

2,65

друга СГИ

природен газ

 

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

180

80

неприложимо

Консорциум Хербал Ойл-Калиакра ООД

204594972

гр. Каварна, ул. Георги Кирков № 1

гр. Каварна, ул. Добруджанка № 24

 

13

29.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300014

2,77

газов двигател

природен газ

 

25.06.2015 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

6500

95

неприложимо

Есетере България ЕООД

203548993

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

 

14

29.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2018 г.

0

0,2034

0

0,0189

5,67

0300015

2,77

газов двигател

природен газ

 

25.06.2015 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

6500

90

неприложимо

Есетере България ЕООД

203548993

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

 

15

29.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2018 г.

0

0,38

0

0,0197

5,33

0300016

2,73

газов двигател

природен газ

 

24.06.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

6500

74,60

неприложимо

Есетере България ЕООД

203548993

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

 

16

29.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2020 г.

 

145,488

 

 0

 0

0300017

2,73

газов двигател

природен газ

 

24.06.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

6500

70,10

неприложимо

Есетере България ЕООД

203548993

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

гр. Добрич, Западна крайградска зона ул. Дванадесета № 12

 

17

29.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300018

4,08

дизелов двигател

газьол

 

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

240

75

неприложимо

ЧЗС Никола Русков Николов

124521607

гр. Генерал Тошево,  ул. Еделвайс № 16

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Кардам

 

18

30.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300019

1,90

дизелов двигател

газьол

 

01.07.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

480

50

неприложимо

Антимон Агро ЕООД

202661949

гр. Добрич,  ул. Суха река № 20А, вх. А, ет.4, ап.15

обл. Добрич, общ. Балчик, с. Соколово, ПИ № 67951.48.26

 

19

30.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300020

3,407

дизелов двигател

газьол

 

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

150

70

неприложимо

Добруджа Флора Ойл ООД

203576957

гр. София,  р-н Красна поляна, бул. Ал. Стамболийски № 205, бл. Б, офис 211

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Калина

 

20

28.11.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0600004

4,30

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

10.41 Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

8000

50

неприложимо

"Олимекс" ООД

815145899

обл. Видин,             общ. Видин,                гр. Видин, ул. „Преспа“ № 11

обл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна

 

4

02.01.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2020 г.

 

0

3,902

2,516

12,542

816

1700004

1,36

газов двигател

природен газ

100

23.10.2019 г.

 

21.20 Производство на лекарствени продукти

750

 

неприложимо

Ветпром АД

823073378

гр. Радомир

гр. Радомир, ул. "Отец Паисий" 26

 

4

18.01.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300022

1,60

газов двигател

природен газ

 

03.02.2020 г.

 

85.32 Прогимназиално и средно професионално образование и обучение

500

75

неприложимо

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов - Варна

000083291

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. Орех № 11

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. Орех № 11

 

22

05.02.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300021

4,10

дизелов двигател

газьол

 

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

960

 100

неприложимо

Славов-Росица ЕООД

203889044

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Росица, 9540, Стопански двор, УПИ  VI-474, кв. 80

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Росица, 9540, Стопански двор, УПИ  VI-474, кв. 80

 

21

27.01.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300023

4,10

дизелов двигател

газьол

 100

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

200

80

неприложимо

Елица Матеева-84 ЕООД

202024870

обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Генерал Колев № 92, ет. 3, ап. 8

обл. Добрич, общ. Крушари, с. Телериг, Стопански двор

 

23

04.03.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300024

2,50

двигател, работещ с два вида гориво

природен газ

70

01.05.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

460

80

неприложимо

СД Възход-Арньо-Апостолов-Лазаров

124036493

обл. Добрич, общ. Добричка, с. Славеево, ул. Първа № 27

обл. Добрич, общ. Добричка, с. Славеево, Стопански двор

 

24

05.03.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

газьол

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500003

2,00

друга СГИ

природен газ

100

юни 2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

 

 

неприложимо

"БГ Агро Търговска Компания" ЕООД

103173396

гр. Варна, ул. "Ген. Колев" № 12

гр. Шумен, промишлена зона, ПИ с идентификатор 83510.669.93

 

3

09.03.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0400003

5.00

друга СГИ

твърда биомаса

80

 

 

22.29 Производство на пластмаса и други изделия от пластмаса

8400

30

неприложимо

Хамбергер България ЕООД

107550147

 гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 1

 гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 2

 

3

 07.04.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2020 г.

0

9,0536

0,337

3,0267

50
15
6,3

1,10

 
1,10

Друга СГИ
Друга СГИ

природен газ

природен газ

10

10

2021 г.

0

11,8535

0,441

3,8778

50
15
6,3

2022 г.

0

8,3891

0,312

2,9521

50
15
6,3

0300025

2,65

газов двигател

природен газ

100

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

600

85

неприложимо

Свети Никола ООД, гр. Добрич

124624265

общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Генерал Колев № 92, ап. 8

общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Ген.-майор Стефан Попов № 6

 

25

29.04.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300026

2,65

газов двигател

природен газ

100

01.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

600

80

неприложимо

Свети Никола ООД, гр. Добрич

124624265

общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Генерал Колев № 92, ап. 8

общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Ген.-майор Стефан Попов № 6

 

26

29.04.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0100004

2,00

друга СГИ

твърда биомаса

100

10.12.2019 г.

 

31.09 Производство на други мебели

2000

 

неприложимо

ЕТ "Елимекс - Иван Радевски"

820191236

област Ловеч, община Троян, гр. Троян, ул. „Македония“ № 44

обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Промишлена" №4

 

4

22.05.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2020 г.

0,012

0,196

0,027

0,371

194

2021 г.

0,024

0,376

0,053

0,712

194

2022 г.

 

 

 

 

194

0100005

1,20

друга СГИ

твърда биомаса

100

11.2019 г.

 

10.51 Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

500

 

да

Филипополис - РК ООД

825196194

област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Просвета“ №2А

обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Годлевско шосе"

 

5

01.06.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2020 г.

 

 

 

 

 

2021 г.

0

0,0074

0,0025

0,136

280

2022 г.

0

0,007

0,0024

0,134

280

0300027

1,395

газов двигател

природен газ

100

10.06.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

160

100

неприложимо

 Хербс Трей ООД, гр. Добрич

203159038

общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Цар Петър № 2, вх. В, ап. 21

обл. Добрич, общ. Тервел, с. Кочмар, УПИ VI-255, кв. 2

 

27

11.06.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

0900001

2,65

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

100

19.06.2019 г.

неприложимо

10.51 - Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

3000

60

неприложимо

„НОМАН АЛДЖУНЕЙДИ КЪМПАНИ“ ЕООД

203192440

област Пловдив,
община Марица, с. Желязно 4136, местност „Ирезлика“ – кв.23, № 46

На площадката на „Предприятие за производство и преработка на мляко и млечни продукти", намираща се в област Пловдив,
община Марица, с. Желязно 4136, местност „Ирезлика“ – кв.23, № 46

неприложимо

1

22.05.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0900002

4,74

друга СГИ

природен газ

100

след 20.12.2018 г.

неприложимо

10.51 - Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

4000

90

неприложимо

"ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2" ООД

115033847

гр. Пловдив, ул. "Ильо Войвода"  №3, общ. Пловдив, област Пловдив

гр. Стамболийски, ул. "Клокотница" №6, обш. Стамболийски, област Пловдив

неприложимо

2

10.07.2020 г.

Няма такава регистрация

 0400004

2,73

друга СГИ

природен газ

100

10.51 Производство на мляко и млечни продукти без сладолед

2520

100

неприложимо

Деари Фууд България АД

204294057

гр. Севлиево, ул. „Мармарча“ №1

гр. Севлиево, ул. „Мармарча“ №2

4

16.07.2020 г.

Няма такава регистрация

2020 г.

0

0,3

0

0

0

2021 г.

0

0,4519

-

0

0

2022 г.

0

0,04

-

0

0

 0900003

1,50

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

неприложимо

01.13- Отглеждане на зеленчуци

3500

80

неприложимо

Терауайн Черноземен ЕООД

200318713

област Пловдив,
община Калояново, с. Черноземен, ул. „15-та“ №8

„Оранжерия за производство на зеленчуци“, намиращ се в с. Черноземен, УПИ 000556, ПИ 565, общ. Калояново, област Пловдив.

неприложимо

3

12.08.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300029

2,443

дизелов двигател

газьол

100

01.07.2021 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

250

80

неприложимо

ЕТ Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов

030169974

общ. Крушари, с. Лозенец, ул. Четвърта № 4

общ. Крушари, с. Лозенец, Стопански двор

 

29

01.09.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

  0300030

1,855

дизелов двигател

газьол

100

28.06.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

400

100

неприложимо

Апленд България ООД, гр. Добрич

203578940

общ. Добрич, ж.к. Балик, бл. 25, вх. В, ет. 6, ап. 16

общ. Крушари, с. Телериг, ПИ № 065039

 

30

10.09.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

  0300031

1,855

дизелов двигател

газьол

100

01.06.2021 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

400

100

неприложимо

ЕТ Божур-Енчо Стоянов-Стоян Стоянов

200941991

общ. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов, № 2, вх. В, ет. 4, ап. 11

общ. Генерал Тошево, с. Краище, УПИ II-1, кв. 1

 

31

14.09.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

  0300032

2,443

дизелов двигател

газьол

100

01.06.2021 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

250

60

неприложимо

Димитров Трейдинг ООД, с. Стожер, общ. Добричка

202189498

обл. Добрич, общ. Добричка, с. Стожер, ул. Тополите № 24

обл. Добрич, общ. Добричка, с. Смолница, УПИ VII-66, кв. 7

 

32

28.10.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

  0900004

1,16

друга СГИ

природен газ

100

30.10.2020 г.

неприложимо

42.11 - строителство на автомагистрали

2000

70-90

неприложимо

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД

115004094

гр. Пловдив, бул. Дунав №76

Мобилна СГИ

 

4

08.12.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0900005

1,16

друга СГИ

природен газ

100

01.12.2020 г.

неприложимо

42.11 - строителство на автомагистрали

2000

70-90

неприложимо

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД

115004094

гр. Пловдив, бул. Дунав №76

Мобилна СГИ

 

5

08.12.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0900006

2,44

друга СГИ

газьол

100

01.05.2021 г.

неприложимо

20.53- производство на етерични масла

380

70-90

неприложимо

РОЗАТА ЕООД

130697830

гр. София, район Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 66, ет. 1, ап. офис 1

с. Михилци, местност „Преките ниви“, УПИ I – 131016, общ. Хисар, област Пловдив, на територията на обект – „Розоварна“

 

6

14.12.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000005

1,115

друга СГИ

твърда биомаса

 

 

 

10.41 Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

8000

93

неприложимо

"Органик Ленд Корпорейшън" ЕООД

131460760

област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, ул. „Рашко Блъсков“ № 210

област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, ул. „Рашко Блъсков“ № 210

 

5

11.09.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300028

5,340

дизелов двигател

газьол

100

13.07.2020 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

250

50

неприложимо

Реджина Хербал ЕООД, с. Стожер,общ. Добричка

204660493

общ. Добричка, с. Стожер, ул. Тополите № 17

общ. Добричка, с. Стожер, ул. Тополите № 17

 

28

27.07.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0100006

1,75

друга СГИ

природен газ

100

 04.05.2020 г.

 

10.11 Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици и 10.51 Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

2500

 

неприложимо

"Евро мийт енд милк" ЕООД

101658372

област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Трети март“№28

област Кюстендил, община Кочериново, гр. Кочериново, район Бивш стопански двор, ул. „Св. Иван Рилски“ №107

 

6

21.12.2020 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0400005

2,74

друга СГИ

природен газ

100

 

 

11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

7000

100

неприложимо

Къадрант Бевъриджис АД

831607255

Област София, община София, с. Лозен, ул."Лозен" №6

гр. Велико Търново, ул. "Гаров район" №1

 

5

19.04.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2021 г.

0

1,5734

-

0,3038

18
15

2022 г.

0

1,663

-

0,3545

17
1
9

0900007

1,80

друга СГИ

други твърди горива

100

16.11.2020 г.

неприложимо

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини, пъпеши, кореноплодни и грудкови

2000

50-80

неприложимо

ОРАНЖЕРИИ КРУМОВО ЕООД

203907298

гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет.6

местност „Кабата“, землище с. Крумово, общ. Родопи, област Пловдив

неприложимо

7

10.05.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0400006

1,40

друга СГИ

природен газ

100

 

 

13.20 - Производство на тъкани

4000

100

неприложимо

Мак АД

817059257

гр. Габрово, бул. „Трети март“ №9

гр. Габрово, бул. „Трети март“ №10

 

6

31.05.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2022 г.

0

0,5862

 

0,09655

12,3

0100007

19,12

газова турбина

природен газ

100

26.02.2021 г.

 

49,50 Тръбопроводен транспорт

8760

 

неприложимо

"Булгартрансгаз" ЕАД

175203478

област София, община София- град, гр. София, район "Люлин- 2", бул. "Панчо Владигеров" №66

област Благоевград, община Петрич, с. Рупите, Компресорна станция (КС) Петрич

 

7

27.04.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2021 г.

 

5,123

 

1,574

10

2022 г.

 

2,5599

 

0,787

10

0400007

2,94

друга СГИ

газообразни горива, различни от природен газ
газьол

95
5

01.03.2021 г.

 

10.51 Производство на мляко и млечни продукти без сладолед

2920

 50

неприложимо

 Елви ООД

107520702

област Габрово, община Габрово, с. Велковци

област Габрово, община Габрово, с. Велковци

 

7

17.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2021 г.

0

0,1958

0,0206

0

0

2022 г.

0

0,2582

0,0272

0

0

1200009

1,10

друга СГИ

природен газ

 

11.12.2019 г.

Разрешение за ползване

38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

8760

80

неприложимо

"Интегра Пластикс" АД

204919871

Област София (столица), общ. Столична, гр. София,
район Лозенец, п.код 1407, ул. "Асен Йорданов" 60

гр. Елин Пелин, УПИ II 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, кв. 14, м. СПЗ

 

9

11.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2021 г.

0

0,4282

 

0,4722

92,3

1200010

1,30

друга СГИ

газьол

 

10.10.2004 г.

Разрешително за въвеждане в експлоатация

52.23 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

1330

80

неприложимо

"СОФ Кънект" АД

206155179

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София, техническа зона, Терминал 1

 

10

14.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200011

1,20

друга СГИ

газьол

 

23.03.2000 г.

Разрешително за въвеждане в експлоатация

52.23 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

1330

80

неприложимо

"СОФ Кънект" АД

206155179

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София, техническа зона, Терминал 1

 

11

14.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200012

1,20

друга СГИ

газьол

 

27.06.2001 г.

Разрешително за въвеждане в експлоатация

52.23 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

1330

80

неприложимо

"СОФ Кънект" АД

206155179

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София, техническа зона, Терминал 1

 

12

14.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

друга СГИ

газьол

природен газ

10

90

20.11.2006 г.

Разрешение за ползване

52.23 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

неприложимо

"СОФ Кънект" АД

206155179

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София

гр. София 1540, област София, община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Летище София, техническа зона, Терминал 2

 

14.06.2021 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

2021 г.

 1200013

2,50

 800

 80

 

13

 

 

 

 

 

0,05

0,55

 

0,04

<12

0900008

1,20

друга СГИ

природен газ