Регистър на средните горивни инсталации (СГИ)

Регистрационен №

 

 

 

 

 

Номинална входяща топлинна мощност на СГИ, MW

 

 

 Вид на  СГИ

 

 

 

 

 

Използвани горива

Дата на започване на експлоатация на СГИ (дд/мм/гггг)

 

 

 

Доказателство, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г., когато датата на въвеждане в експлотация на СГИ не е известна

Сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE)

 

 

Очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ

 

 

 

Средно работно натоварване на СГИ, %

 

 

 

 

Декларация, подписана от оператора, че СГИ се възползва от дерогация

 

 

 Оператор

Адрес на стационарна     СГИ

 

 

 

 

Всяка планирана промяна в СГИ, която води до промяна в приложимите норми за допустими емисии

 

Удостоверение за регистрация

Удостоверение за актуално състояние

Дата на прекратяване на регистрацията

 

 

 

Заповед за заличаване

Данни за извършена регистрация съгласно друго национално законодателство или правото на ЕС

 

Общи годишни емисии - t/y

Концентрация на CO в емисиите -  mg/Nm3

 

 

 

  

               Вид               

 

 

 

 

 

Дял, %

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

 

 

ЕИК

 

 

 

 

 

Седалище и      адрес

 

 

 

 

           Номер           

 

 

 

 

 

           Дата           

 

 

 

 

 

           Номер           

 

 

 

 

 

           Дата           

 

 

 

 

 

           Номер           

 

 

 

 

  

           Дата           

 

 

 

 

  

SO2

 

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

  

Прах

 

 

  

 

 

CO

 

 

 

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1200001

3,06

друга СГИ

газьол

 

 20.11.2008 г.

Акт за техническо освидетелстване

33.16 Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

1800

50

неприложимо

Луфтханза Техник София ООД

175382604

област София, община Столична, гр. София, район Слатина, Летище София – Хангар 3

област София, община Столична, гр. София, район Слатина, Летище София – Хангар 3

 

1

30.11.2018 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

<0,033

0,202

0,025

<0,019

<14

 

 

 

природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,016

0,041

<0,008

 

<14

0400001

9,00

друга СГИ

твърда биомаса

100

 

 

10.41 Производство на растителни масла и животински масла и мазнини, без маргарин

7800

80

неприложимо

Олива АД

106013774

гр.Кнежа, ул. Марин Боев № 1

гр.Полски Тръмбеш, ул. Индустриална №1

 

1

18.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300001

11,00

дизелов двигател

природен газ

 

01.06.2019 г.

 

01.11. Отглеждане на зърнени и бобови растения и маслодайни семена

900

 

неприложимо

ЕТ Васил Григоров

124509544

Балчик, ул. Стара планина № 2

гр. Каварна, ул. Ал. Стамболийски № 52

 

1

30.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

4,10

 

природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600001

2,90

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

16.10 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

5980

70

неприложимо

"Арсов-90" ЕООД

111583719

обл. Монтана, общ. Чипровци, с. Митровци, ул. “Първа“№ 2

обл. Монтана, общ. Чипровци, с. Митровци, ул. “Първа“№ 2

 

1

06.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0100001

1,80

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини, пъпеши, кореноплодни и грудкови

1000

 

неприложимо

„ТИ ЕР СИ“ ООД

201819660

област София, община Столична, с. Кривина, ул. „Искър“ № 17

обл. Благоевград, общ. Сандански, земл. на с. Левуново, ПИ с идентификатор 43243.20.24, м. „Киселица“

 

1

05.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0100002

1,80

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини, пъпеши, кореноплодни и грудкови

1000

 

неприложимо

„ТИ ЕР СИ“ ООД

201819660

област София, община Столична, с. Кривина, ул. „Искър“ № 17

обл. Благоевград, общ. Сандански, земл. на с. Левуново, ПИ с идентификатор 43243.20.24, м. „Киселица“

 

2

05.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1000001

1,88

газов двигател

газообразни горива, различни от природен газ

 

 

 

01.41 Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление 

7000

95

неприложимо

"Сити Милк - 2000" ЕООД

127563764

с. Ситово, община Ситово, област Ситово, ул. "Светлина" №6

с. Ситово, община Ситово, област Ситово, Кравеферма

 

1

01.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200002

7,70

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

01.06.1980 г.

Нотариален акт

07.29 Добив на руди на цветни метали

4320

80

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

 

 

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

25,8462

8,5103

1,8262

0,5122

<13

1200003

7,70

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

01.06.1980 г.

Нотариален акт

07.29 Добив на руди на цветни метали

0

0

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

 

 

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200004

7,70

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

01.06.1980 г.

Нотариален акт

07.29 Добив на руди на цветни метали

0

0

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

 

 

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200005

4,50

друга СГИ

природен газ

 

01.07.2014 г.

Разрешение за ползване

07.29 Добив на руди на цветни метали

3600

75

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Етрополе, гр. Етрополе

 

 

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

4,9994

30,3414

 

2,2411

<13

1200006

8,70

друга СГИ

природен газ

 

01.06.1980 г.

Акт за държавна/частна собственост

07.29 Добив на руди на цветни метали

0

0

неприложимо

Елаците Мед АД

122016037

област Софийска, община Мирково, с. Мирково

област Софийска, община Етрополе, гр. Етрополе

 

 

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

0,3328

1,0444

 

0,1492

<13

1200007

8,38

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

1975 г.

Ревизионна книга

07.29 Добив на руди на цветни метали

2000

70

неприложимо

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

122003576

област София, община Челопеч, с. Челопеч

област София, община Челопеч, с. Челопеч

 

 

22.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1200008

8,38

друга СГИ

течни горива, различни от газьол

 

2004 г.

Ревизионна книга

07.29 Добив на руди на цветни метали

600

70

неприложимо

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

122003576

област София, община Челопеч, с. Челопеч

област София, община Челопеч, с. Челопеч

 

 

22.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300002

0,70

дизелов двигател

газьол

 

01.11.2014 г.

 

8531 Прогимназиално и средно общо образование

800

 

неприложимо

Спортно училище Георги Бенковски, гр. Варна

85634

гр. Варна, кв. Чайка, ул. Рупи № 1

гр. Варна, кв. Чайка, ул. Рупи № 1

 

2

19.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

0,70

дизелов двигател

газьол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500001

1,20

друга СГИ

природен газ

100

март 2019 г.

 

08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък, добив на глина и каолин

 

 

неприложимо

"Каолин" ЕАД

8271822866

гр. Сеново, ул. "Дъбрава" № 8

ОФ "Каолиново", гр. Каолиново, склад Сухи "кварцови пясъци"

 

1

28.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0600002

2,40

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови

80

80

неприложимо

"Булком Видин" ЕООД

131573643

обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. “Възраждане“ № 23

обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. “Г. Градинаров“ № 31

 

2

16.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300003

2,50

двигател, работещ с два вида гориво

газьол

 

Горивната инсталация все още не е в експлоатация

 

20.53. Производство на етерични масла

480

50

неприложимо

Златна земя 2011 ЕООД, с. Овчарово, общ. Добричка

201580444

с. Овчарово, общ. Добричка, ул. Осемнадесета № 3

гр. Добрич, Западна промишлена зона, ПИ  № 72624.603.284

 

3

11.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300004

1,181

друга СГИ

природен газ

 

Горивната инсталация все още не е в експлоатация

 

86.10. Болнично заведение

1500

 

неприложимо

УМБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна

103562052

гр. Варна, бул. Христо Смирненски № 1

гр. Варна, бул. Христо Смирненски № 1

 

4

16.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

газьол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300005

5,7

друга СГИ

природен газ

 

Горивната инсталация все още не е в експлоатация

 

C22.29 Производство на полипропиленово фолио

8760

 

неприложимо

Пластхим-Т АД, гр. Тервел

124000239

обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел,  ул. Хан Аспарух № 97

обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня, Южна индустриална зона

 

5

17.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0300006

2,62

двигател, работещ с два вида гориво

газьол

 

01.11.2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

1212

 

неприложимо

Славов-Росица ЕООД

203889044

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Росица,  ул. Четиринадесета № 27

обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Росица,  УПИ VI-474, кв. 80

 

6

15.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0600003

2,07

друга СГИ

твърда биомаса

100

след 20.12.2018 г.

 

16.2 Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене

8400

90

неприложимо

"Ирели" ООД

822111687

обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 50

обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, район Нова промишлена зона

 

3

       18.04.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

0100003

1,30

друга СГИ

природен газ

100

01.06.2019 г.

 

01.28 Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения

1000

 

неприложимо

ЕТ "Антон Тотев 92"

203261744

област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. "Станке Димитров" №4

обл. Благоевград, общ. Сандански, земл. на с. Спатово, ПИ 009002, м. „Блатото“ (имот с идентификатор 68223.9.2 по КККР на с. Спатово) –  Котелна централа на „Оранжерия с газово стопанство“

 

3

20.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1500002

2,80

друга СГИ

твърда биомаса

100

2019 г.

 

20.53 Производство на етерични масла

700

 

неприложимо

"Агбия Ойлс" ООД

204805259

с. Тимарево, ул. "Панайот Волов" № 2

с. Тимарево, общ. Хитрино, УПИ V, кв. 9

 

2

14.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

1700001

1,90

двигател, работещ с два вида гориво

газьол

13

08.09.1986 г.

 

11.01 Производство на спиртни напитки

между 210 и 500

 

да

"Винпром-Кюстендил" АД

109030266

гр. Кюстендил

Изба, с. Граница 2589, ул. "Харалампи Аничкин" 16

 

1

08.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

течни горива, различни от газьол

 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700002

22,00

двигател, работещ с два вида гориво

 

природен газ

99,9961

14.04.1972 г.

 

21.20 Производство на лекарствени продукти

8760

 

неприложимо

Балканфарма Дупница АД

819364374

гр. Дупница

гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе" 3

 

2

08.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

газьол

 0,0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700003

2,90

газов двигател

газьол

100

1984/1985 г.

 

49.20 Товарен железопътен транспорт

196,01

 

да

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД

175403856

гр. София

гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" 2

 

3

04.02.2019 г.

 

 

 

 

 

Няма такава регистрация