ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДУПКАТА   (Код в регистъра: 10)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1210.8 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Батак, Населено място: гр. Батак, с. Фотиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.14827 от 29.06.1951 г., бр. на Държавен вестник 14827-1951 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.2245 от 30.12.1956 г., бр. на Държавен вестник 2245-1956 г.
2. Заповед No.1700 от 17.12.1961 г., бр. на Държавен вестник 1700-1961 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.3899 от 15.09.1975 г., бр. 86/1975 на Държавен вестник 3899-1975 г.
4. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.702 от 14.07.1982 г., бр. на Държавен вестник 702-1982 г.
5. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.587 от 08.06.1983 г., бр. 52/1983 на Държавен вестник 587-1983 г.
6. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-798 от 02.12.2015 г., бр. 100/2015 на Държавен вестник 798-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Характерен природен комплекс

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС