ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА   (Код в регистъра: 14)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 8.7 хектара

Местоположение:
Област: Перник, Община: Трън, Населено място: с. Ломница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.1803 от 26.07.1961 г., бр. 63/1961 на Държавен вестник 1803-1961 г.

Цели на обявяване:
1. ОПАЗВАНЕ УНИКАЛНИ СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Режим на дейности:
1. Забранява се копаенето на камъни, разкриването на кариери;
2. Забранява се пашата;
3. Забранява се ловуването, стрелянето, събирането на яйцата на полезния дивеч, риболовът, както и всички действия, които загрозяват или рушат защитения обект;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Руй


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС