ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО   (Код в регистъра: 24)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Миланово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник 2810-1962 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.894 от 21.11.2019 г., бр. 99/2019 на Държавен вестник 894-2019 г.

Цели на обявяване:
1. характерни образувания, богата фауна и водопад на подземната река

Режим на дейности:
1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на природната забележителност
2. Забранява се влизане в пещерата освен с цел провеждане на научни изследвания, спасителни акции, осъществяване на поддържащи и ремонтни дейности на съществуващата в пещерата инфраструктура по т. 6, поставяне на метални решетки на входовете на пещерата, както и унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити и сталагмити в нея), както и замърсяването й. Начините на достъп, условията, периодите и графиците за извършване на дейностите да се съгласуват с Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София), и с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.
3. Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна
4. Забранява се писането и драскането по стените, влизането с факли и други димящи осветителни тела, както и всички действия, които водят до загрозяване или унищожаване на пещерите
5. Забранява се използването на пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, мандри и други) става, когато те нямат научно (геоложко или археологическо, палеонтологично ) и естетично значение
6. Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти, с изключение на поддържащи и ремонтни дейности на съществуваща в пещерата инфраструктура – водохващане и водопровод за питейно-битово водоснабдяване на с. Гара Лакатник, както и поставяне на метални решетки на входовете на пещерата, които да ограничат нерегламентирания достъп и същевременно да осигурят безпрепятствен полет на обитаващите пещерата прилепи. Начините на достъп, условията, периодите и графиците за извършване на дейностите да се съгласуват с РИОСВ – София, и с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.“

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ
2. Природен парк: ВРАЧАНСКИ БАЛКАН
3. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС