ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАЛТАТА   (Код в регистъра: 32)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 204.69 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Балчик, Населено място: с. Кранево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.180 от 20.04.1978 г., бр. 42/1978 на Държавен вестник 180-1978 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-482 от 18.02.1972 г., бр. 21/1972 на Държавен вестник 482-1972 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.391 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 391-1999 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-1126 от 29.10.2004 г., бр. 101/2004 на Държавен вестник 1126-2004 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-96 от 16.02.2006 г., бр. 24/2006 на Държавен вестник 96-2006 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествена лонгозна гора, с принадлежащата и флора и фауна.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Поддържане на хидроложкия режим; 2. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Батова


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС