ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВРАЧАНСКИ БАЛКАН   (Код в регистъра: 6)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 30129.9 хектара

Местоположение:
1. Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Бели извор, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
2. Област: Враца, Община: Криводол, Населено място: гр. Криводол, с. Главаци, с. Краводер
3. Област: Враца, Община: Мездра, Населено място: с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол
4. Област: Монтана, Община: Вършец, Населено място: с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново
5. Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81
2. Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55
3. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник 1449-1989 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-934 от 22.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник 934-2003 г.
2. Приемане на План за управление с Решение No.750 от 14.10.2011 г., бр. 82/2011 на Държавен вестник 750-2011 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. не е посочена в заповедта за обявяване

Режим на дейности:
1. В границите на природния парк се забранява паркирането на моторни превозни средства;
2. Забранява се късането на цветя;
3. Забранява се ловуването извън определените с устройствения проект райони;

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: БОРОВ КАМЪК
2. Защитена местност: ВЕЖДАТА
3. Защитена местност: ВОЛА
4. Защитена местност: ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ
5. Природна забележителност: ВРАТЦАТА
6. Природна забележителност: ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА
7. Природна забележителност: НОВАТА ПЕЩЕРА
8. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО
9. Природна забележителност: РИТЛИТЕ
10. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС