ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕТКАНИ   (Код в регистъра: 18)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта


Площ: 0.2 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: с. Ясна поляна

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1938 от 03.07.1970 г., бр. 65/1970 на Държавен вестник 1-6-18-1938-1970


Документи за промяна:

Заличаване със Заповед No.РД-554 от 02.08.1979 г., бр. 67/1979 на Държавен вестник


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС