ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВОЛА   (Код в регистъра: 293)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 101.7 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Враца, Населено място: с. Паволче, с. Челопек

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник 1171-1951 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-637 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 637-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ВРАЧАНСКИ БАЛКАН
2. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС