ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГЕНЧОВ ОРМАН   (Код в регистъра: 314)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 26.09 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Гулянци, Населено място: с. Искър

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-2808 от 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник 1-6-314-2808-1962


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-708 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 708-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-284 от 09.04.2014 г., бр. 47/2014 на Държавен вестник 284-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уязвими растителни съобщества - вековна дъбова гора до старо корито на р. Искър.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС