ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УРВИЧ   (Код в регистъра: 382)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 93.3 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Боженица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.2081 от 24.07.1962 г., бр. 71/1962 на Държавен вестник 2081-1962 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1060 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1060-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на семенни дъбови гори.

Режим на дейности:
1. Забранява се откриването на кариери и копаенето на камъни;
2. Забранява се извършването на разкопки и рушене на крепостната стена;
3. Забранява се пашата на добитък, ловуването, както и всякакви действия, които рушат или заличават запазилите се до наши дни останки от крепостта.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС