ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


I. Сваляне на ГИС слоеве и метаданни

Метаданни за масива от данни (информация, описваща масива от данни)

Метаданни за услугата (информация, описваща услугата)

Защитени територии

Защитени зони по директивите за птиците и местообитаниятаII. Сваляне на обобщени списъци и данни за защитените територии и вековните дървета

Национални паркове

Природни паркове

Резервати

Поддържани резервати

Защитени местности

Защитени местности (заличени)

Природни забележителности

Природни забележителности (заличени)

Вековни дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: r.andonov@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС