ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Публичният регистър осигурява възможност за извършване на справки от данните, въведени в националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ. Има опция за преглед на докладваните от операторите данни за съответната година по различни критерии за търсене (местоположение на площадката, категория дейност, вид замърсител, код на отпадък).

 

Площадки
Търсене на данни за емисии замърсители и пренос на отпадъци по площадки.
 
Дейности
Търсене на данни за емисии замърсители и пренос на отпадъци по категория дейност.
 
Замърсители
Търсене на данни за годишно количество замърсител по категория дейност според вида на замърсителя.
 
Отпадъци
Търсене на данни за годишно количество на отпадъци по категория дейност според вида на отпадъка.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01