ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СИЛКОСИЯ   (Код в регистъра: 1)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 389.6 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: с. Българи, с. Кости

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.10346 от 23.07.1931 г., бр. 103/1931 на Държавен вестник 10346-1931 г.

Документи за промяна:

1. Постановление на Министерски Съвет No.8485 от 29.04.1933 г., бр. 77/1933 на Държавен вестник 8485-1933 г.
2. Постановление на Министерски Съвет No.13188 от 20.09.1934 г., бр. 160/1934 на Държавен вестник 13188-1934 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-909 от 06.11.2020 г., бр. 104/2020 на Държавен вестник 909-2020 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Широколистна смесена гора от дъб и източен бук и характерни само за планина Странджа растения.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Странджа
3. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС