ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОРНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 12)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 164.38 хектара

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. на Държавен вестник 1171-1951 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.754 от 19.07.1984 г., бр. 69/1984 на Държавен вестник 754-1984 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-942 от 28.12.2007 г., бр. 32/2008 на Държавен вестник 942-2007 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-799 от 02.12.2015 г., бр. 100/2015 на Държавен вестник 799-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Лонгозна гора.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС