ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АЛИ БОТУШ   (Код в регистъра: 13)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1638.12 хектара

Местоположение:
1. Област: Благоевград, Община: Сандански, Населено място: с. Голешово
2. Област: Благоевград, Община: Хаджидимово, Населено място: с. Нова Ловча, с. Парил

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. на Държавен вестник 1171-1951 г.

Документи за промяна:

1. Постановление на Министерски Съвет No.14825 от 29.06.1952 г., бр. на Държавен вестник
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.27 от 13.01.1981 г., бр. 19/1981 на Държавен вестник
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.131 от 22.02.1985 г., бр. 24/1985 на Държавен вестник 131-1985 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-206 от 04.03.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 206-2013 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-33 от 21.01.2016 г., бр. 15/2016 на Държавен вестник 33-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Най-голямото находище на черна мура и рядка скална планинска растителност

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Славянка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС