ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧЕРВЕНАТА СТЕНА   (Код в регистъра: 21)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3043.53 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: гр. Асеновград, с. Бачково, с. Добростан, с. Орешец
2. Област: Пловдив, Община: Лъки, Населено място: с. Борово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Пловдив - бул. "Марица" 122
2. Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.2631 от 21.09.1962 г., бр. на Държавен вестник 2631-1962 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1555 от 21.10.1969 г., бр. 82/1969 на Държавен вестник 1555-1969 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.176 от 09.03.1983 г., бр. 26/1983 на Държавен вестник 176-1983 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1050 от 17.12.1990 г., бр. 3/1991 на Държавен вестник 1050-1990 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-725 от 30.10.2015 г., бр. 92/2015 на Държавен вестник 725-2015 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-363 от 28.06.2016 г., бр. 56/2016 на Държавен вестник 363-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС