ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОРНАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 23)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 160.71 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Берковица, Населено място: гр. Берковица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.15 от 08.01.1981 г., бр. 17/1981 на Държавен вестник 15-1981 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-562 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 562-2007 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-572 от 06.08.2015 г., бр. 64/2015 на Държавен вестник 572-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествено находище на първични букови

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС