ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БУКАКА   (Код в регистъра: 31)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 62.49 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Шумен, Населено място: гр. Шумен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.79 от 05.02.1980 г., бр. 21/1980 на Държавен вестник 79-1980 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-196 от 28.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 196-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на ценни за науката растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ШУМЕНСКО ПЛАТО
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Шуменско плато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС