ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЦЪРНА РЕКА   (Код в регистъра: 33)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 196.43 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. Сажденик

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.876 от 25.11.1980 г., бр. 101/1980 на Държавен вестник 876-1980 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-834 от 20.09.2010 г., бр. 87/2010 на Държавен вестник 834-2010 г.

Цели на обявяване:
1. Първични букови съобщества.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Осогово


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС