ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЪЛЧИ ДOЛ   (Код в регистъра: 34)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 776.24 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Крумовград, Населено място: с. Бойник, с. Стари чал, с. Студен кладенец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.877 от 25.11.1980 г., бр. 101/1980 на Държавен вестник 877-1980 г.

Документи за промяна:

1. Заповед No.РД-9 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник 9-1985 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-874 от 22.11.2013 г., бр. 6/2014 на Държавен вестник 874-2013 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-854 от 28.12.2017 г., бр. 13/2018 на Държавен вестник 854-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Единствена в България колония на белоглави лешояди

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Студен кладенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС