ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КИТКА   (Код в регистъра: 37)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 27.59 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Белене, Населено място: гр. Белене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.1106 от 02.12.1981 г., бр. 101/1981 на Държавен вестник 1106-1981 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-814 от 15.09.2010 г., бр. 87/2010 на Държавен вестник 814-2010 г.

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Първична характерна растителност и съществуващо гнездо на морски орел.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ПЕРСИНА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Беленски острови


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС