ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВРАЧАНСКИ КАРСТ   (Код в регистъра: 38)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1438.9 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.854 от 10.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен вестник 854-1983 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.9 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник 9-1985 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник 1449-1989 г.

Цели на обявяване:
1. Уникален карстов комплекс с живописни пейзажи

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Врачански Балкан
2. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС