ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БИСТРИШКО БРАНИЩЕ   (Код в регистъра: 4)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1061.6 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Бистрица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.15422 от 27.10.1934 г., бр. 178/1934 на Държавен вестник 15422-1934 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.106 от 24.01.1968 г., бр. 43/1968 на Държавен вестник 106-1968 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.230 от 04.04.1980 г., бр. 35/1980 на Държавен вестник 230-1980 г.
3. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.66 от 25.01.1991 г., бр. 14/1991 на Държавен вестник 66-1991 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-866 от 15.09.2021 г., бр. 87/2021 на Държавен вестник 866-2021 г.

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Смърчови гори

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ВИТОША
2. ЗЗ по двете директиви: Витоша


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС