ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА   (Код в регистъра: 12)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 122.5 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Пещера, Населено място: гр. Пещера

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.512 от 14.03.1961 г., бр. 63/1961 на Държавен вестник 512-1961 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-2419 от 25.12.1967 г., бр. 43/1968 на Държавен вестник 2419-1967 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.504 от 11.07.1979 г., бр. 65/1979 на Държавен вестник 504-1979 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви промени, нарушаващи естествения и самобитен характер на този природен обект, които биха се наложили в бъдеще да се правят само с разрешение на Главното управление на горите и БАН
2. Забранява се изменението, повреждането и разрушаването на защитения обект.
3. Разрешава се изучаването на пещерата да се извършва под ръководството и контрола на БАН, едва след което може да се пристъпи към нейното преустройство и благоустрояване и откриването и за посещение от наши и чужди туристи и любители на природата


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС