ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СКАЛНИ ГЪБИ   (Код в регистъра: 132)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5.0 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: с. Зимзелен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.1427 от 13.05.1974 г., бр. 44/1974 на Държавен вестник 1427-1974 г.

Цели на обявяване:
1. каменна сватба

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето на дърветата, както и късането и изкореняването на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС