ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ   (Код в регистъра: 18)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 12.5 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Кътина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.927 от 12.04.1962 г., бр. на Държавен вестник 927-1962 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на земни пирамиди

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на действия, които могат да увредят самобитната природа или да развалят естествения образ на пирамидите и на околния пейзаж;
2. Забранява се копаенето на камъни, разкриването на кариери, както и всички други действия, които повреждат или съдействат за разрушаване и загрозяване на природния обект;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС