ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА   (Код в регистъра: 193)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 16.22 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Берковица, Населено място: гр. Берковица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.995 от 21.04.1971 г., бр. 41/1971 на Държавен вестник 995-1971 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-547 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 547-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера и вековни дървета от питомен кестен

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик
2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите
3. Забранява се отбиване на водните течения
4. Забранява се сечене или чупене на дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и др.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС