ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК   (Код в регистъра: 20)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.5 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Чипровци, Населено място: с. Превала

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.2634 от 21.09.1962 г., бр. 91/1966 на Държавен вестник 2634-1962 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-556 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 556-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера

Режим на дейности:
1. Забранява се изменението, повреждането и разрушаването на защитения природен обект.
2. Забраняват се всякакви промени в пещерата, нарушаващи естествения и самобитен характер на природата, които биха се наложили в бъдеще, да стават само с разрешение на Главното управление на горите след съгласуване с БАН
3. Разрешава се цялостното проучване на пещерата да се извършва под ръководството и контрола на БАН

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС