ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА   (Код в регистъра: 28)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.5 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Луковит, Населено място: с. Карлуково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник 2810-1962 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-71 от 09.02.2018 г., бр. 32/2018 на Държавен вестник 71-2018 г.

Цели на обявяване:
1. ПЕЩЕРА

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство;
2. Забранява се промяната на предназначението и начина на трайно ползване на имотите;
3. Забранява се влизане в пещерите с моторни превозни средства;
4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
5. Забранява се внасяне в пещерите и в карстовия комплекс на неприсъщи за района растителни и животински видове;
6. Забраняват се дейности, нарушаващи естествения облик на пещерите и скалните венци (къртене, чупене, разширяване на отвори, изсичане на дървета и храсти);
7. Забранява се улавяне, убиване и изнасяне на пещерно живеещи животни през всички фази на тяхното развитие с изключение при провеждането на научни изследвания;
8. Забранява се унищожаване, увреждане, отстраняване, преместване или изнасяне на елементи от пещерната структура;
9. Забранява се писане, драскане, поставяне на трайни надписи или знаци по стените, пода, тавана или входа на пещерите, които водят до загрозяване или унищожаване на пещерите, с изключение за целите на спелеокартографирането;
10. Забранява се извличане на материали (камъни, пещерни образувания, глина, гуано и др.) от вътрешността и привходните части на пещерите;
11. Забранява се разкопаване на седименти, унищожаване, повреждане, пренасяне или изнасяне на палеонтоложки или археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
12. Забраняват се действия, които водят до унищожаване, повреждане и отстраняване на праисторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти;
13. Забранява се унищожаване, повреждане или изнасяне от пещерите на растителни видове с консервационна значимост или на части от тях, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
14. Забранява се засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерите и техните галерии;
15. Забранява се влизане с факли, палене на огън, опушване с дим, използване на пиротехнически, димни и огнени ефекти, с изключение използването на димни и огнени ефекти при заснемане на телевизионни и филмови продукции;
16. Забранява се използване на експлозиви;
17. Забранява се използването на пещерите за осъществяването на производствени и складови дейности;
18. Забранява се водовземане от подземни води;
19. Забранява се разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери и пренощуване на хора;
20. Забранява се изхвърляне на живи или мъртви животни или части от тях;
21. Забранява се съхраняване на токсични и радиоактивни вещества или други отпадъци;
22. Забранява се предизвикването на шум, който надвишава 45 Leq (сdВА);
23. Забранява се заснемане на телевизионни и филмови продукции в интервала от 18 до 7 ч.;
24. Забранява се осветяване на сводовете и вътрешността на пещерата с естествено и изкуствено осветление (прожектори, огледала, лазери и други) освен при заснемане на телевизионни и филмови продукции;
25. Забранява се провеждане на всякакви индивидуални или организирани спортно-рекреативни мероприятия (скално катерене, бънджи скокове, опъване на въжени тролеи, въжета и махала между стените и др.) в интервала от 18 до 7 ч.;
26. Забранява се провеждане на концерти, събори и фестивали под свода на пещерата;
27. Забранява се екипирането на нови осигурителни точки и съоръжения, свързани с провеждане на бънджи скокове, опъване на махала, слаклайн ленти и други спортно-рекреативни активности;
28. Забранява се екипирането на нови катерачни маршрути в пещера „Проходна“ извън посочените в общия план и индивидуалните схеми на катерачните маршрути, представляващи неразделна част от настоящата заповед и на разположение в МОСВ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС