ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОРЛОВА ЧУКА   (Код в регистъра: 36)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 82.23 хектара

Местоположение:
1. Област: Русе, Община: Две могили, Населено място: с. Пепелина
2. Област: Русе, Община: Иваново, Населено място: с. Табачка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник 2810-1962 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-663 от 21.08.2007 г., бр. 79/2007 на Държавен вестник 663-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-421 от 24.06.2009 г., бр. 63/2009 на Държавен вестник 421-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера

Режим на дейности:
1. Забранява се замърсяване на стените, таваните или пода на пещерата, на въздуха и водите в нея;
2. Забранява се пробиване и разширяване на отвори в стените, таваните или пода на пещерата, освен при провеждането на спасителни акции;
3. Забранява се използване на експлозиви, освен при провеждането на спасителни акции;
4. Забранява се предизвикване на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA);
5. Забранява се предизвикване на вибрации;
6. Забранява се изхвърляне и складиране на всякакви предмети, на токсични и радиоактивни вещества или други отпадъци;
7. Забранява се паленето на огън и опушване с дим;
8. Забранява се използване на осветление с открит пламък, с изключение на ацетиленови, газови и бензинови лампи;
9. Забранява се действия, които водят до унищожаване, повреждане и отстраняване на праисторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти, освен при провеждане на спасителни акции;
10. Забранява се унищожаване, увреждане или преместване на обекти от пещерната инфраструктура;
11. Забранява се изнасяне от пещерата на елементи от пещерната структура;
12. Забранява се унищожаване, повреждане или отстраняване на елементи от пещерната структура, освен при провеждането на спасителни акции;
13. Забранява се унищожаване, повреждане или изнасяне от пещерата на растения или на части от тях;
14. Забранява се безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето, задържането в плен в пещерата, изнасяне на животните, които обитават пещерите постоянно или временно през всички фази на тяхното развитие;
15. Забранява се унищожаване, повреждане, събиране или пренасяне на гнезда или леговища на животни, които постоянно или временно обитават пещерите;
16. Забранява се разкопаване на седиментите, изнасяне, пренасяне или повреждане на палеонтологически и археологически находки, освен при провеждане на регламентирани с надлежно разрешение археологически и палеонтологически изследвания, осъществявани от правоспособни професионални изследователи;
17. Забранява се изхвърлянето на живи или мъртви животни или части от тях;
18. Забранява се засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и нейните галерии;
19. Забранява се поставянето на каквито и да е трайни надписи или знаци по стените, тавана или пода, с изключение за целите на картографирането;
20. Забранява се благоустрояване на галерии и използването им за посещения, с изключение на вече благоустроената част на пещерата;
21. Забранява се използването на пещерата за приютяване на домашни животни, складово помещение, производство на гъби и други производствени дейности;
22. Забранява се извличането на каквито и да е материали (камъни, пещерни образувания, глина, гуано и др.) от вътрешността и привходните части на пещерата;
23. Забраняват се посещения на туристи в неблагоустроената част на пещерата;
24. Забранява се посещения на туристи в благоустроената част на пещерата в периода 1 ноември - 1 април;
25. Забранява се посещения на туристи извън интервала 9,00 - 17,00 ч.;
26. Забранява се посещения с туристическа цел на групи над 15 души;
27. Забранява се посещения с туристическа цел на отделни лица или групи без пещерен водач (екскурзовод);
28. Забраняват се други дейности, определени с плана за управление на защитената територия.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС