ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОНОРА   (Код в регистъра: 39)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 90.0 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Враца, Населено място: с. Чирен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник 2810-1962 г.

Цели на обявяване:
1. водна пещера

Режим на дейности:
1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на природната забележителност
2. Забранява се влизането в пещерите, унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити и сталагмити в тях), както и замърсяването им
3. Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна
4. Забранява се писането и драскането по стените, влизането с факли и други димящи осветителни тела, както и всички действия, които водят до загрозяване или унищожаване на пещерите
5. Забранява се използването на пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, мандри и други) става, когато те нямат научно (геоложко или археологическо, палеонтологично ) и естетично значение


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС