ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ   (Код в регистъра: 48)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 7.4 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Кочериново, Населено място: с. Стоб

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)/ Дирекции на Национални паркове:
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.378 от 05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 378-1964 г.

Цели на обявяване:
1. ОПАЗВАНЕ УНИКАЛНИ СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, събиране на камъни, копаене на пръст, събиране и унищожаване на пещерната фауна, влизането без разрешение в пещерите, чупенето на образуванията, драскането по стените и др.
2. Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на пещерите в районите на скалните образувания


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС