ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ   (Код в регистъра: 513)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Ракитово, Населено място: с. Дорково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.90 от 31.01.1990 г., бр. 18/1990 на Държавен вестник 90-1990 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уникално палеонтологично находище на кости от плиоценски гръбначни животни

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви строителни и селскостопански дейности, които могат да увредят или унищожат палеонтологичното находище
2. Забранява се неконтролирано провеждане на разкопки и извземане на кости


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС