ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА   (Код в регистъра: 522)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 14.1 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Ловеч, Населено място: с. Деветаки, с. Дойренци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД238 от 07.06.1996 г., бр. 55/1996 на Държавен вестник 238-1996 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-926 от 13.12.2012 г., бр. 3/2013 на Държавен вестник 926-2012 г.

Цели на обявяване:
1. ПЕЩЕРА

Режим на дейности:
1. Забранява се внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
2. Забранява се дейности, свързани с къртене, чупене, пробиване и разширяване на отвори в пещерите и скалните венци;
3. Забранява се унищожаване, повреждане и изнасяне на елементи от пещерната структура (камъни и пещерни образувания);
4. Забранява се разкопаване и изнасяне на глина и гуано;
5. Забранява се унищожаване, повреждане, пренасяне и изнасяне на палеонтоложки или археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
6. Забранява се палене на огън, опушване с дим, използване на пиротехнически, димни и огнени ефекти, използване на взрив;
7. Забранява се поставянето на надписи или знаци по стените, пода, тавана или входа на пещерите, с изключение за целите на картографирането;
8. Забранява се скално катерене, екипиране на катерачески маршрути, включително поставяне на клинове чрез пробиване и лепене, провеждане на бънджи скокове и други дейности, свързани с използването на пещерите за спортни прояви;
9. Забранява се използването на пещерите за осъществяването на производствени и складови дейности;
10. Забранява се промяната на начина на трайно ползване и промяна на предназначението на имотите, строителство с изключение на такова, свързано с отстраняване на стари съоръжения и с управлението и обслужване на посетителите на природна забележителност Деветашка пещера;
11. Забранява се водоползване, преграждане или изместване на течението на реката в Деветашката пещера;
12. Забранява се влизане в Деветашката пещера с моторни превозни средства;
13. Забранява се влизане във водната галерия на Деветашката пещера след последната подпорна стена, с изключение на посещение с научна цел и мониторинг;
14. Забранява се влизане във водната галерия на Деветашката пещера след първия бетонов зид в периода 1 ноември - 1 април, с изключение на посещения с научна цел и мониторинг;
15. Забранява се влизане в сухата галерия на Деветашката пещера след изградения насип с арка в периода 25 май - 31 юли, с изключение на посещения с научна цел и мониторинг;
16. Забранява се убиване, улавяне и изнасяне на троглобионти през всички фази на тяхното развитие;
17. Забранява се провеждане на масови мероприятия (концерти, събори, масови сцени във филмови продукции, колективни игри) в Деветашката пещера;
18. Забранява се влизане и пладнуване на домашни животни в Деветашката пещера.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Деветашко плато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС