ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ"   (Код в регистъра: 535)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 2.24 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Сини връх

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-529 от 22.06.2022 г., бр. 58/2022 на Държавен вестник 529-2022 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на забележителен обект на неживата природа, представляващ платовидно скално образувание с дължина от около 750 м, ширина от 30 до 50 м и височина приблизително 35 м, със следи от древнотракийско светилище, с изключителна рядкост, представителност, културно-историческа и природонаучна стойност.

Режим на дейности:
1. Забранява се разрушаване и изземване на скални маси;
2. Забранява се строителство и други дейности, чрез които се изменя естественият облик на местността;
3. Забранява се ловуване и ловно-стопански мероприятия;
4. Забранява се бивакуване и къмпингуване на хора;
5. Забранява се бивакуване и паша на домашни животни;
6. Забранява се скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и мото-делтапланеризъм;
7. Забранява се oвижение на моторни превозни средства;
8. Забранява се палене на огън;
9. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
10. Забранява се замърсяване с отпадъци;
11. Забранява се промяна предназначението на имотите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС