ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ"   (Код в регистъра: 535)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.3 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Сини връх

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД1464 от 12.12.2003 г., бр. 6/2004 на Държавен вестник 1464-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на скален масив.

Режим на дейности:
1. Забранява се извършването на разкопки, разрушаване и изземване на скални маси;
2. Забранява се строителство и други дейности, чрез които се изменя естественият облик на местността;
3. Забранява се унищожаването и увреждането на естествената растителност;
4. Забранява се ловуване и ловностопански мероприятия през периода от 1 май до 31 юли;
5. Забранява се бивакуване на домашни животни;
6. Забранява се скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и мото-делтапланеризъм;
7. Забранява се палене на огън;
8. Забранява се замърсяване с отпадъци;
9. Забранява се паша на кози.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС