ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО   (Код в регистъра: 536)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.69 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Лъки, Населено място: с. Югово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1218 от 09.12.2005 г., бр. 3/2006 на Държавен вестник 1218-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на естественото състояние и естетическите характеристики на забележителен обект на неживата природа - водопад над 40 м, и характерни прилежащи скални образувания;

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, свързани с увреждане на физическите и естетическите характеристики на скалните образувания;
2. Забранява се замърсяването с отпадъци;
3. Забранява се паленето на огън;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС