ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СКОКА   (Код в регистъра: 537)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 111.04 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Смядово, Населено място: с. Веселиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-314 от 30.05.2006 г., бр. 55/2006 на Държавен вестник 314-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт, включващ: скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, включително скално образувание "Софрата"

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, както и монтиране на съоръжения, с изключение на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, като: беседки, пейки, указателни и информационни табели, съдове за събиране на отпадъци и други за нуждите на екотуризма, обслужването на посетители и управлението на защитената територия;
2. Забранява се ловуване;
3. Забранява се проучване и добив на полезни изкопаеми, както и добив на инертни материали;
4. Забранява се палене на огън извън определените за целта места;
5. Забранява се бивакуване;
6. Забранява се паша на домашни животни;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Ришки Проход


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС