ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГАРДАТА   (Код в регистъра: 540)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.9 хектара

Местоположение:
Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Протопопинци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-106 от 02.02.2010 г., бр. 26/2010 на Държавен вестник 106-2010 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа като скални брегове и водоскоци на река Чупренска, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност и естетичност;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на МВЕЦ и други дейности, водещи до намаляване на речния отток и до промяна в хидрологичния режим;
2. Забранява се увреждане и унищожаване на скалните образувания;
3. Забранява се изсичане на дървесно-храстова растителност по бреговите ивици на реката.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС