ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЕГАЛИТА   (Код в регистъра: 541)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.53 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Бузовград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-470 от 28.05.2013 г., бр. 56/2013 на Държавен вестник 470-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено скално образувание от типа "скален прозорец":

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се извеждане на сечи с изключение на санитарни;
4. Забранява се чупене, драскане и повреждане по друг начин на скалното образувание;
5. Забранява се палене на огън;
6. Забранява се движение на моторни превозни средства;
7. Забранява се бивакуване и лагеруване.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС