ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ   (Код в регистъра: 6)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 38.92 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Чепеларе, Населено място: с. Забърдо, с. Орехово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.4941 от 18.07.1949 г., бр. на Държавен вестник 1-3-6-4941-1949


Документи за промяна:

1. Заповед No.2813 от 08.11.1961 г., бр. 11/1962 на Държавен вестник 2813-1961 г.
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-37 от 21.01.2008 г., бр. 32/2008 на Държавен вестник 37-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествен каменен мост

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриване на кариери и къртене на камъни
2. Забранява се пашата на всякакъв добитък
3. Забранява се сечта, с изключение на санитарната, целяща да бъдат почистени насажденията от суха и паднала маса
4. Забранява се ловуването, риболовът, събирането на билки, драскането по скалите и поставянето но надписи, както и всички действия, които рушат и загрозяван този интересен кът от природата
5. Разрешава се провеждането на залесителни мероприятия, като се внимава те да не развалят изгледа

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Персенк


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС