ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВОДОПАД ГОРИЦА   (Код в регистъра: 67)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Сапарева баня, Населено място: с. Овчарци, с. Ресилово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - район Перник - ул."Благой Гебрев" № 15, ет.1

Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.

Цели на обявяване:
1. ВОДОПАД

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС