ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СУЧУРУМ - водопад   (Код в регистъра: 79)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.49 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Карлово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-849 от 07.11.2006 г., бр. 11/2007 на Държавен вестник 849-2006 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-849 от 07.11.2006 г., бр. 11/2007 на Държавен вестник 849-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на водопад

Режим на дейности:
1. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
2. Забранява се разрушаването и увреждането на скалните образувания;
3. Забранява се строителството;
4. Забранява се ловът и риболовът;
5. Забранява се паленето на огън;
6. Забранява се замърсяването с отпадъци;
7. Забранява се пашата на домашни животни;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС