ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАТЛЕЙНА   (Код в регистъра: 1)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 40.62 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: гр. Велики Преслав

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.13428 от 23.10.1948 г., бр. на Държавен вестник 1-4-1-13428-1948


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.977 от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на Държавен вестник 977-1979 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.360 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 360-1999 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-316 от 30.05.2006 г., бр. 55/2006 на Държавен вестник 316-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Най-голямото в България находище на див рошков.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС