ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АМЗОВО   (Код в регистъра: 14)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.32 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: гр. Смолян

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.373 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 373-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-174 от 23.02.2012 г., бр. 26/2012 на Държавен вестник 174-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Блатен плаун.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на дейности за възстановяване на находището на блатен паун.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Триград-Мурсалица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС