ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СИНИ БРЯГ   (Код в регистъра: 15)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 39.51 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Божевци, с. Изгрев

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.374 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 374-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-641 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 641-2006 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-283 от 26.05.2016 г., бр. 48/2016 на Държавен вестник 283-2016 г.

Цели на обявяване:
1. Вековна девствена букова гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС