ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МОМИН ГРАД   (Код в регистъра: 16)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.65 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Върбица, Населено място: гр. Върбица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.665 от 03.05.1960 г., бр. на Държавен вестник 1-4-16-665-1960


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.375 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 375-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-193 от 28.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 193-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС