ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТЪМНА ГОРА   (Код в регистъра: 23)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 32.58 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Гърмен, Населено място: с. Ковачевица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1153 от 10.10.1948 г., бр. на Държавен вестник 1-4-23-1153-1948


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.382 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 382-1999 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-678 от 12.10.2009 г., бр. 92/2009 на Държавен вестник 678-2009 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-687 от 09.09.2013 г., бр. 89/2013 на Държавен вестник 687-2013 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Вековна смесена гора от смърч, бук и ела, характерна за тази част на Родопите.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС