ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОГДАН   (Код в регистъра: 31)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 113.4 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Клисура
2. Област: София, Община: Копривщица, Населено място: гр. Копривщица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Пловдив - бул. "Марица" 122
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.775 от 29.03.1972 г., бр. 30/1972 на Държавен вестник 775-1972 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.390 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 390-1999 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-810 от 11.12.2017 г., бр. 11/2018 на Държавен вестник 810-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС